skip to Main Content

Priser

Implementering af Champ har 3 omkostningsgrupper:

  • Jeres interne tidsforbrug til oplæring i Champ
  • Flexkoms tid til træning og implementering hos jer
  • Årlige licenser til Champ for adgang til softwaren, opdateringer og ubegrænset support

Hvad skal I vurdere denne investering op imod?

  • Hvor mange fejl I skal reducere i driften, før at Champ er en god investering?
  • Hvor meget skal I reducere oplæringstiden for nye medarbejdere, før at Champ er en god investering?
  • Hvor mange forsinkede ordrer skal I fjerne pga. reduceret sårbarhed, før at Champ er en god investering?

Hvad koster Champ?

Champ har en varierende prisstruktur afhængig af organisationens størrelse.

Eksempler:

  • Champ til 10 medarbejdere koster kr. 12.000 om året.
  • Champ til 50 medarbejdere koster kr. 30.000 om året.
  • Champ til 100 medarbejdere koster kr. 42.000 om året.
  • Champ til 500 medarbejdere koster kr. 108.000 om året.

Alle priser er ekskl. moms.

Hvad koster en implementering?

Medmindre at I følger ét af vores åbne kurser i Champ, så gennemføres træning og implementering typisk som interne forløb. Oftest kan I komme meget langt – og få oplært én eller to superbrugere – på vores to oplæg til 2 workshops til igangsætning. Prisen herfor er ca. 30.000 + moms. Uanset laver vi et konkret tilbud til jer.

Licensvilkår for en kundes licensaftale

Licensaftale og opsigelse
Første licensperiode begynder d. 1. i den måned, hvori Kunden får adgang til platformen, og løber 12 måneder. Herefter fornyes licensaftalen automatisk med 12 måneder ad gangen. Licensaftalen kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en licensperiode. Licensaftalen og adgangen til Champ-platformen vil ved opsigelse blive afsluttet ved udgangen af licensperioden.

Regulering af licenspris ved ændret medarbejderantal
Licensprisen er fastlåst i 3 år baseret på medarbejderantal defineret i afsnittet ”Licensens omfang”. Herefter kan Champ ApS ved indgangen til nye licensperioder regulere licensprisen baseret på det aktuelle medarbejderantal i organisationerne, som er defineret i afsnittet ”Licensens omfang”. Licensprisen reguleres lineært i forhold til medarbejderantal i Kundens organisation(er) på det aktuelle tidspunkt. Ændringen i licensprisen som følge af et stigende medarbejderantal skal varsles 1 måneder forud.
(Så kendes maksimum prisen, selvom prisen for Champ licenser stiger i 3-års perioden).

Løbende pristalsregulering
Ved indgangen til en ny licensperiode kan licensprisen reguleres, så dens udvikling svarer til udviklingen i nettoprisindekset fra aftalens indgåelse og frem til den nye licensperiodes begyndelse.

Skal du med på holdet?

Følg udviklingen! Få Flexkoms nyhedsbrev og bliv opdateret på aktuelle emner indenfor træning, kompetencestyring, Lean osv.
close-link
Back To Top