skip to Main Content

#05 – Mentorer træner kolleger med varierende metoder og kvalitet

God sidemandsoplæring er afgørende ved oplæring (onboarding) af nye medarbejdere. Rollen som mentor – eller træner – er afgørende for den gode sidemandsoplæring. Desværre er oplæring ofte præget af mentorens personlighed, evne til videreformidling og egen opfattelse af ”nødvendig træning”. En variation der kan føre til manglende viden og fejl.

Se hvordan Champ kan hjælpe til, at mentorerne får en mere ensartet tilgang til sidemandsoplæring. Læs hele artiklen under videoen.

IT platformen Champ kan udvikle jeres mentorer

Champ er en innovativ IT løsning, der tager hånd om udfordringen med sidemandsoplæring og kompetencestyring – på én simpel og effektiv platform.

Så hvordan får vi oplært en udvalgt nøglemedarbejder til være en god mentor? Vi giver i videoen et bud på hvordan vi i Champ opretter en specifik mentor rolle, så den nye mentor lærer hvad en god mentor skal kunne og hvad der forventes af vedkommende.

Ved at lade de udvalgte nøglemedarbejdere gennemgå et forløb om at blive oplært som mentor, sikres en ensartet træning, bedre forankring af Champ internt og en klar definition af hvad der forventes af en mentor.

Oplever I også varierende metoder ved oplæring af nye kolleger?

En defineret og trænet mentorrolle kan sikre bedre oplæring

Evnen til god sidemandsoplæring er en undervurderet disciplin. Ofte er oplæring præget af mentorens personlighed, evne til videreformidling og egen opfattelse af ”nødvendig træning”. En variation der kan føre til manglende viden og fejl.

I stedet bør sidemandsoplæring være en beskrevet og trænet disciplin i en organisation. Der bør ligge en klar vejledning i struktureret sidemandsoplæring.

Sidemandsoplæring kan eks. indeholde disse 4 trin:

  1. Forberedelse: Sikre at der foreligger en god arbejdsbeskrivelse for processen (hvor muligt), gennemgå og forbered hvad der skal trænes, sikre at arbejdspladsen er klar.
  2. Demonstration og begrundelse: Vis arbejdsgangen ved selv at udføre den. Husk at begrunde dine handlinger. Og vær åben for afklarende spørgsmål.
    Husk at koble din træning til arbejdsbeskrivelsen.
  3. Afprøvning: Lad nu din nye kollega afprøve den samme proces ud fra arbejdsbeskrivelsen. Lad din nye kollega forklare hvad vedkommende gør og hvorfor. Vær klar til at irettesætte evt. fejl undervejs.
  4. Kontrol og rettelser: Følg op på resultatet af kollegaens arbejde. Foretag evt. rettelser. Lad herefter din nye kollega arbejde mere og mere selvstændigt.

Ovenstående vejledning er baseret på instruktion i en ensartet proces. Hvis der er tale om en mere kreativ proces med variationsmuligheder, så bør man anvende en mere spørgende tilgang.

Fra TWI (Training Within Industry) findes der også forskellige standarder i forhold til god sidemandsoplæring.

Vil I også reducere variationen i mentorernes tilgang og metoder?

Andre udfordringer Champ kan løse...

#01 – Vi Oplever Flere Fejl, Når Vi Ansætter Nye Medarbejdere
#02 – Vi Har Lang Oplæringstid Og Stort Tab I Produktivitet Ved Ansættelse Af Nye Medarbejdere
#03 – Vi Har Stor Udskiftning Blandt Nye Medarbejdere
#04 – Vi Oplever Tilfældigheder Og Mangel På Struktur I Hvem Der Træner En Ny Kollega
#05 – Mentorer Træner Kolleger Med Varierende Metoder Og Kvalitet
#06 – Vi Har Personafhængighed På Kritiske Opgaver
#07 – Vi Har Ikke En God Kobling Imellem Strategi, Mål Og De Nødvendige Kompetencer
#08 – Vi Bruger Meget Tid På Træningsplaner Og Kompetenceoversigter – Og På Linket Imellem De To
#09 – Vi Oplever Brud På Sikkerhedsforskrifter Pga. Manglende Viden Og/eller Træning
#10 – Vores Kompetenceoversigter Er I Forskellige Formater Og Kan Ikke Ses På Tværs I Organisationen
#11 – Vi Taber Viden Og Produktivitet, Når En Nøglemedarbejder Stopper
#12 – Vi Har Svært Ved At Dokumentere Træning Af Medarbejdere (compliance Og ISO)
#13 – Vi Oplever, At Standarder Og Instruktioner Ikke Følges, Da De Ikke Er Let Tilgængelige
#14 – Vi Bruger Meget Tid På At Lave Og Opdatere Standarder Og Instruktioner

Skal du med på holdet?

Følg udviklingen! Få Flexkoms nyhedsbrev og bliv opdateret på aktuelle emner indenfor træning, kompetencestyring, Lean osv.
close-link
Back To Top
×Close search
Search